Hjem

Havner det på bakken - havner det i havetRyddeaksjon på Odderøya onsdag 3. juli kl 17.00 – 19.00


Les mer … 

Grønt Senter får klimapedagog!

Klimaalliansen forsetter arbeidet til miljøorganisasjon Grønn Hverdag.  Nå trenger vi medlemmer. 


 Les mer her....

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter, Odderøyveien 5, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: arneotto@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.