Nyhetsarkiv

Debut som sertifisør

 

Nå har nettsiden av Klimaalliansen kommet på plass. Ved siden av den litt statiske informasjonsdelen, har vi bloggdelen som informerer om aktuelle hendelser. Vi vil gjerne dele noen bilder og historier fra jobben vårt med dere til å gi et inntrykk av arbeidsområdene våre.

 

Siste uke har Hilde Finckenhagen for første gang signert en Miljøfyrtårnsertifikat. Etter mange år som konsulent jobber hun nå også som sertifisør. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering. Dette betyr at konsulent og bedrift jobber sammen med bransjekravene og en miljøanalyse. Så kommer sertifisør som tredje part inn i prosessen og sjekker om alle krav er oppfylt. Det gjorde vel PWC som får dette flotte sertifikat. Gratulerer!

KLIMAALLIANSEN

 

Besøksadresse:

Grønt senter

Odderøyaveien 5, 4610 Kristiansand

www.klimaalliansen.no

 

Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.