Nyhetsarkiv

Matkurs for barnehager

 

Klimaalliansen arrangerte i november kurs for ansatte i barnehage der temaet var kortreist og økologisk mat. Nærmere 30 deltok på de tre kursene som ble holdt i Arendal og Kristiansand. Målsetting med kursserien var å gi inspirasjon til et variert kosthold med mindre bruk av kjøtt og økt bruk av økologiske landbruksprodukter. Kursene ble arrangert med støtte fra Fylkesmannens Landbruksavdeling.

 

Vi oppfordres til å spise mindre kjøtt – både av hensyn til kropp og klode. Samtidig har myndighetene en målsetting å øke etterspørselen etter usprøyta og økologiske landbruksprodukter. Hvordan handterer vi disse utfordringer i en travel hverdag? På kurset for ansatte i barnehage ble det gitt både inspirasjon og faglig påfyll for å understreke at sunn og klimavennlig mat trenger ikke å være kjip og smakløs!

 

Temadagen gir ideer til aktiviteter og tips om hvordan vi kan framstille økologisk og tilnærmet vegetarisk mat som barn vil like. Dagen avsluttes med et herlig måltid vi selv har tilberedt. Alle oppskrifter blir gjort tilgjengelig i egen kursperm.

 

kursholder: Øyvind Nese

 

Teknisk arrangør: Klimaalliansen ved Arne Otto Iversen.

 

Det søkes nå om økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Aust- og Vest-Agder for å gjennomføre en tilsvarende runde med kurs i 2015. Ta kontakt for nærmere informasjon.

KLIMAALLIANSEN

 

Besøksadresse:

Grønt senter

Odderøyaveien 5, 4610 Kristiansand

www.klimaalliansen.no

 

Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.