Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Klimaalliansen er en miljøorganisasjon som ønsker å tilrettelegge for aktiv deltakelse. For å begrense klimaendringene trenger vi bredt engasjement i befolkningen og individuell handlingsendring. Vi ønsker å skape glede, engasjement og inspirasjon. Klimadebatten fokuserer i stor grad på alt vi ikke skal gjøre og de negative aspektene. Klimaalliansen ønsker å se muligheter fremfor problemer, og vi ønsker oss ditt engasjement!


På disse sidene kan du lese mer om medlemskap i Klimaalliansen og frivilligmuligheter. 


KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter

Odderøyaveien 5, 4610 Kristiansand 

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.