Beintøffe vinnere

Nyhetsarkiv

Foto: Beate Fiszkal

Foto: Helge Dyrholm

Beintøffe vinnere


Høstkonkurransen av Beintøft er avsluttet nå og det gjenstår bare premieoverrekkelser. Turid og Beate reiser nå rund og besøker skoler til å gi ut premier til de flinkeste klasser eller skoler.


Grimstad kommune har vært først ute med premieoverrekkelse mandag 1. desember. Bildet viser klasse 7A fra Holviga skole i Grimstad. Ordfører Hans Antonsen kom med folkehelsekoordinator Christine Mikkelsen og overrakte en pengepremie. Flere vinnere er 2A fra Holvika skole med 90,3 % gåturer, 3. trinn fra Eide skole med 97,5 % gåturer og Eide skole som beste skole med 87,5 % gåturer.


Kristiansand kommune hadde premieoverrekkelse 8. desember og inviterte 4 elever fra vinnerklassene til rådhuset. Varaordfører Jørgen Kristiansen holdt en liten tale og overrakte verdibrev til klasser og skoler på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Så ble det også servering av kake og brus.


Det følger flere premieoverrekkelser på Sørlandet. Beate besøker Hunsfoss skole i Vennesla, Rosseland skole i Songdalen og Langenes skole i Søgne.


Vi gratulerer alle vinnere og takker for en fantastisk innsats!

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter

Odderøyaveien 5, 4610 Kristiansand 

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.