Grønt Senter får klimapedagog

Grønt Senter får klimapedagog

I vår lanserte Klimaalliansen en idé overfor oppvekstsektoren om å ansette en egen klimapedagog tilknyttet Grønt Senter. Oppgave skulle være å inspirere barn og unge, for klima- og miljøutfordringen er en sak som angår oss alle. Spørsmålet har – naturlig nok – stor plass i læreplanene for skolen og elevene møter problematikken på ulike plan.


Det var Einar Øslebye - vår miljøkontakt i skoleverket - som formidlet prosjektideen til oppvekstdirektør Svein Ove Ueland. Her må det framheves at til å være offentlig sektor gikk det imponerende fort i svingene. Etter et par dager ringte Ueland og spurte om han kunne endre et par setninger i prosjektet – den slags ryddighet er dessverre ikke alltid dagligdags. Deretter ble det knadd litt på budsjettet – her bidro folk fra Miljø- og samfunnsenheten, takk for innsatsen, og få dager senere ble alt ekspedert over til Fylkesmannens pott for Regionale skjønnsmidler.


Nå er svaret kommet, pengene er på plass – foreløpig for ett år, og det går ut en intern utlysning. Fra høsten har vi forhåpentligvis en habil pedagog på plass som skal holde miljøfanen høyt i nye Kristiansand og gi alle elever et kvalitativt godt og praktisk program som kan bidra til økt kunnskap og engasjement i miljøspørsmål. 


Noen av målsettingene er blant annet å forsterke innsatsen og hjelpe pedagogisk personale med å levere på de felt som er omfattet av læreplanen.


I tillegg skal en utvikle undervisningspakke som tilbys lærere som hjelpemiddel i klimaundervisningen. I søknaden er det blant annet skissert at det planlegges å tilby opplevelsesbasert miljødag på Grønt Senter tilpasset ulike aldersgrupper. Ønsket er også at satsningen bidrar til å oppfylle målsettingene i kommunale klimaplaner om økt innbyggerengasjement innenfor dette området.


Det vil være Kristiansand kommune som ansetter klimapedagog og fastsetter oppgavene. Om det blir en intern utlysning eller en annen ordning vil bli fastlagt av oppvekstsektoren - alle henvendelser må rettes dit.


Bilde: Einar Øslebye (t.h) får i 2014 tildelt Kristiansand kommunes miljøpris, blant annet for sin innsats som miljøkontakt i skolen og med Grønt Flagg-ordningen i regionen.

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter, Odderøyveien 5, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: arneotto@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.