Om Klimaalliansen

Om Klimaalliansen

Klimaalliansen er en miljøorganisasjon som arbeider for handlingsendring i befolkningen. Vi ønsker å være en inspirasjonskilde til en miljøvennlig livsstil ved å oppfordre til og tilrettelegge for konkrete handlingsalternativer for både enkeltpersoner og bedrifter. Vi tilbyr blant annet rådgivning, kurs, foredragsvirksomhet og teambuilding på Grønt senter samt ute hos bedrifter. Vi jobber også med flere forskjellige kampanjer, prosjekter, arrangementer og utstillinger, blant annet med den årlige markeringen av Verdens Miljødag.


Medarbeiderne i Klimaalliansen har god faglig kompetanse på ulike felt innenfor klima og miljø, samt lang erfaring i miljøvernsarbeid. For å oppnå reduserte klimautslipp er det essensielt å arbeide innenfor flere felt, dette er styrken til Klimaalliansen; vi er ikke eksperter på ett snevert felt, men til sammen har vi kompetanse og erfaring innenfor flere områder.


Klimaalliansen ble etablert i 2013 av tidligere ansatte i Grønn Hverdag Sørvest. Vi bygger videre på verdiene fra den nå oppløste organisasjonen Grønn Hverdag i vårt arbeid i Klimaalliansen.


Vi har hovedkontor sentralt i Kristiansand, i naturskjønne omgivelser på Grønt senter på Odderøya. Klimaalliansen er samlokalisert  med Stiftelsen Miljøfyrtårn, og vi tar også konsulent og sertifisøroppdrag for bedrifter som ønsker å bli Miljøfyrtårn.   


Klimaalliansen er sertifisert som Miljøfyrtårn som del av Grønt Senter.