Palekarm

Ideen er enkel; Du tar én pallekarm - helst to i høyda, fyller dem med jord, sår noen frø, vanner, og vips - i løpet av sommeren har du et helt lite matfat. 


På Odderøya – like bak Grønt senter – er vi en gjeng som har etablert oss med felles dyrkning i transportkasser på 80 x 120 centimeter.  Ønsker du å få tips om hagebruk eller delta i en sosialt hyggelig aktivitet  – der også flyktninger og asylsøkere deltar - er du velkommen til å bli medlem.


Priser:


Totalt kr 350.- (Kr 150.- for medlemskap i Klimaalliansen pluss kr 200.- for leie av én pallekarm med jord).  Ønsker du flere pallekarmer koster disse kr 100.- pr stk.  Alle priser er pr år.


Kjøreregler:

- Du forplikter deg til å praktisere økologisk dyrking uten bruk av giftsprøyte eller kunstgjødsel

- Hvert medlem kan disponere inntil fire sett med pallearmere

- Deltakelse forutsetter aktiv deltakelse med luking og stell.  Pallekarmer som ikke er i bruk kan overtas av andre.

- Medlemmer må være villige til å være nøkkelansvarlig minst én gang i løpet av sesongen.  Oppgavene er at en låser opp redskapsbu, trekker ut vannslange samt disponerer adgangskort til toaletter og møterom på Grønt senter


.Trefftid:  Lørdager kl 14.00 – 16.00


Bybønder er ikke som andre byfolk. I tillegg til å dyrke mat ønsker vi også å være en møteplass der nye landsmenn føler seg velkomne.  I 2016 bidro familien Dabaa fra Syria med såkalt pop-up restaurant under våre ukentlige treff.  Denne ordningen vil bli videreført også i år.  Ettersom serveringen kun er åpen enkelte helger er vår faste trefftid slik at vi også har mulighet til å samles rundt et måltid.  Trefftid kan bli endret – beskjed gis på e-post/SMS.


Kontaktperson: Karen Grimsmo Snevik (karen@klimaaliansen.no eller sms/ tlf 948 95 535).


Bli medlem her:  www.kontingent.no/pallekarmKLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter, Odderøyveien 5, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: arneotto@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants