PalekarmIdeen er enkel; Du tar én pallekarm - helst to i høyda, fyller dem med jord, sår noen frø, vanner, og vips - i løpet av sommeren har du et helt lite matfat. 


På Odderøya – like bak bygningen som tidligere huset Grønt senter – er vi en gjeng som har etablert oss med felles dyrkning i transportkasser på 80 x 120 centimeter.  Ønsker du å få tips om hagebruk eller delta i en sosialt hyggelig aktivitet  – der også flyktninger og asylsøkere deltar - er du velkommen til å bli medlem.


Priser:


Kr 150.- for medlemskap i Klimaalliansen som innkluderer leie av to pallekarm med jord.  Ønsker du flere pallekarmer tegner du flere medlemskap.  Alle priser er pr år.  Før du går igang med dyrking må du få tildelt pallekarm.  Alle dyrkingskassene er nummererte. 


Kjøreregler:


- Du forplikter deg til å praktisere økologisk dyrking uten bruk av giftsprøyte eller kunstgjødsel

- Hvert medlem kan disponere inntil fire sett med pallearmere

- Deltakelse forutsetter aktiv deltakelse med luking og stell.  Pallekarmer som ikke er i bruk kan overtas av andre.

- Medlemmer må være villige til å bidra sosialt og å låser opp redskapsbu, trekker ut vannslange etc.  


Prosjektet støttes av Kulturetaten i Kristiansand kommune


Trefftid i sommersesongen:  Onsdager kl 15.00 – ca kl 17.00


Bybønder er ikke som andre byfolk. I tillegg til å dyrke mat ønsker vi også å være en møteplass der nye landsmenn føler seg velkomne.  Det gjør at vi legger stor vekt på måltidsfelleskap.  I sommersesongen møtes vi utedørs, når høsten kommer trekker vi inn.  I 2021 vil vi flytte treffstedet der vi spiser fra Odderøya til Teateret.  Adresse: Kongens gate 2  - Kristiansand.


Du må gjerne støtte oss med medlemskap selv om du ikke ønsker å være bybonde.  Og du er alltid velkommen i hagen for å slå av en prat, men vennligst la grønnsakene stå i fred.  (Den kommunale hagen der du kan smake på vekstene er plassert ved Gjestehavna)


Bli medlem her:  www.kontingent.no/klimaalliansenKLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter, Odderøyveien 5, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: arneotto@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants