Politisk arbeid

Politisk arbeid

Klimaalliansen er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Vi jobber for god miljøpolitikk lokalt, og ønsker å påvirke lokalpolitikere til å ta gode grep som gavner klimaet. Når internasjonale klimaforhandlinger står i stampe er det særs viktig å skape grobunn for politisk endring. Nasjonalt vet vi at klimautfordringene kan ikke alene løses ved vedtak på Løvebakken. På den annen side er det naivt å forvente at enkeltindivider skal fikse alle problemer ved kjøkkenbenken. ”Den tredje veien i klimakampen” er en beskrivende betegnelse på arbeidsmetoden som vi ønsker å bruke. Alene er vi for ubetydelige. Når vi opererer i et lokalsamfunn kan oppslutningen blir stor nok til å merkes. Blir vi mange nok som deltar i miljøarbeidet vil resultatene bli synlige. Klimaalliansens metode er snu på en innarbeidet modell for samfunnsendring der en tradisjonelt har vært opptatt av å skape en holdningsendring i befolkningen. Vi mener det lureste en kan gjøre for å oppnå resultater er å utfordre til handlingsendring slik at en gjennom egen opplevelse kan legge grunnlaget for å endre holdninger.   

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants