Bydyrking på Odderøya!


Brukte transportkasser på 80 x 120 cm har fått nytt liv som voksested for reddik, jordbær, poteter, løk, kål, mais og noe dill. Ivrige dyrkere i Odderøya økologiske pallekarmdyrkarlag har tilhold like bak Grønt senter. Nytt nå er at dyrkarlaget har fått en internasjonal avdeling. Med støtte fra IMDI, jord fra Grønn Vekst og i godt samarbeid med Røde Kors har Klimaalliansen tilrettelagt for deltakelse av asylsøkere.


Vi vil gjerne ha besøk og vi snakker helst norsk. Fra 19.juli fast trefftid tirsdager fra kl 17.00.


Karen Snekvik kan kontaktes hvis du vil vite mer om pallekarmdyrkarlaget på mail eller mobil.


Mail: karen@klimaalliansen

mobil: 94895535

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants