Kontakt

Ansatte i Klimaalliansen

Arne Otto Iversen - Daglig leder/arrangements ansvarlig Grønt senter


Arne Otto jobber for Grønt Senter og er ansvarlig for arrangementer og aktiviteter der. Ved siden av å organisere foredrag, seminarer, workshops og lukkete eller åpne møter, jobber han med prosjekter som å fremme bydyrking, solceller og annet. Følg med enten på Facebook eller på nettsiden til Grønt Senter.


Mail: arneotto@klimaalliansen.no

Telefon: (+ 47) 930 340 88

Hilde Finckenhagen - Miljørådgiver, miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør


Hilde jobber med Miljøfyrtårn, både som konsulent og som sertifisør og har bistått mange barnehager, skoler og andre bedrifter i og rundt Kristiansand i prosessen med sertifiseringen. Dessuten jobber hun med transportkonkurransen «Jeg kjører grønt» og andre miljørelaterte prosjekter.


Mail: hilde@klimaalliansen.no

Telefon: (+ 47) 913 71 104

Tina Mersland - Miljørådgiver


Tina Mersland er Klimaalliansens matekspert.  Hun brenner for plantebasert mat og har vært med på å starte Spiren Kafe, der hun også har arbeidet som vegankokk. Ansvarlig for arbeid med MatVinn-prosjektet som Klimaalliansen utfører for Klima- og miljødepartementets program Klimasats. I samarbeid med Grønt Senter arrangere vi jevnlig matlagingskurs der tema er bærekraftig og sunn mat.


Mail: tina@klimaalliansen.no 

Telefon: (+ 47) 415 42 331 

Otto Randøy - Miljørådgiver


Otto er utdannet sivilarkitekt, men han har også arbeidet med systemutvikling (IT) i mange år. Nå er han med oss på å fremme bærekraft og det grønne skiftet: Arrangementer, samarbeidsavtaler og prosjekter.Mail: otto@klimaalliansen.no 

Telefon: (+ 47) 909 90 660

Hege Lønning - Miljørådgiver


Hege har i over 20 år vært leder i ulike virksomheter, blant annet som administrasjonssjef i Stiftelsen Miljøfyrtårn, driftsansvarlig på Grønt senter og nå sist som renovasjonssjef.  Hege Lønning har også politisk bakgrunn som bystyremedlem i Mandal der hun var leder av kommunens klima, miljø- og energikomité.


Nå er hun med oss på å fremme bærekraft og det grønne skiftet: Arrangementer, prosjekter, coaching, undervisning og veiledning.


Mail: hegelonning@gmail.com 

Telefon: (+ 47) 934 50 065