Solstrøm 2022

Solstrøm 2022

Solstrøm - her får du svar 


Torsdag 24.mars ble det avholdt i installasjon og bruk av framtidas energiform. 


Vi kan bruke koronakrisen til å øke i solenergiinvesteringene og bygge opp under de allerede grønne jobbene, og gi oss fart i energiomstillingen som vi allikevel må gjennom for å nå våre klimamål.


Takk til alle som kom på VIP-middagen for borettslag, deltakere på tretimers kurset om montasje og drift av solcelleanlegg. En stor takk også til gode samarbeidspartnere som inspirerte og bidro med bunnsolid kompetanse.


Erik Rostoft - Varaordfører Kristiansand - Folkelista Trade Winds Solar As REC Group, Elkem, UiA - Universitetet i Agder, Norsk solenergiforening, Grønt Senter Teateret, Klimaalliansen, Sørlandet Boligbyggelag, Kristiansand kommune miljø og klima

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants