Ryddeaksjoner marin forsøpling - dette gjorde vi i 2019

Ryddeaksjoner marin forsølping - dette gjorde vi i 2019

Ryddeaksjoner marin forsøpling – dette gjorde vi i 2019

Målsettingen vår er å involvere et stort antall mennesker i våre aksjoner – 2019 deltok 319 frivillige.  Klimaalliansens mantra er at handlingsendring fører i neste omgang til holdningsendring – og det skjer kun i den rekkefølgen. 


Vi tror at «plastkrigen» bare kan vinnes hvis mange mennesker involveres i arbeidet med å rydde plast – disse igjen vil utfordre andre, slik at vi endrer tyngdepunktet i befolkningen.  Søppelryddere kaster ikke plast på bakken. «Plastkrigerne» er heiagjengen for virksomheter og politikere som ønsker reelle samfunnsendringer.


Klimaalliansens ryddeaksjoner skjer i tett samarbeider med Integreringsmottaket i Kristiansand kommune.  Ca én gang i måneden har samlinger der nye landsmenn blir kjent med det norske samfunn.  Når asylsøkerne kommer til miljøsamling på Grønt Senter har de gjennomgått en grunnleggende språkopplæring.

Opplegget er at vi møtes om morgenen til en kopp kaffe/te.  Da har vi også en lengre økt med undervisning og dialog om klima- og miljøspørsmål. Vi snakker også om dette med frivillige organisasjoner, og tar selvsagt opp fenomenet dugnad.  Det blir også gitt en grundig presentasjon om utfordringen med marint avfall og hva vi kan gjøre.  Samtalen foregår på norsk, men en tolk oversetter til tyrkisk eller andre språk.


Deretter skrider vi til verket og iført hansker (sponset av Avfall Sør) og sekker (fra Hold Norge Rent-aksjonen) tar vi runda på Odderøya.  Vi deler oss i grupper der to – tre personer går sammen.  Erfaringsmessig plukker vi fire – seks sekker med søppel som ellers hadde blåst på havet.  Dagen avsluttes med en varm lunsj på Grønt Senter.  Vi har også flere frivillige som deltar i ryddeaksjonene - både som guide i området og som norsktalende samtalepartner. 


I tillegg til ryddeaksjoner på Odderøya har vi også deltatt i miljødag og ryddeaksjon i Songdalen kommune samt organisert ploggingaksjon sammen med Odderøya barnehage i forkant av den store Bærekraftsmarsjen.


Aksjoner i 2019:


Onsdag 9. januar kl 09.00 

I samarbeid med integreringsmottaket inviterer vi til samlinger der vi sammen med 14 flyktninger og asylsøkere plukker søppel på Odderøya.

Resultat: Fire sekker.  Ca 18 kg

 

Onsdag 20. februar kl 09.00

I samarbeid med integreringsmottaket. 11 asylsøkere forebygger marin forsøpling.

Resultat:  Tre sekker blandet avfall.  Ca 12 kg

 

Onsdag 13. mars kl 09.30 

Resultat: 18 deltakere.  Fire sekker. Ca 25 kg

10 april 2019. Ekstratømming selvbetjent ploggingstasjon.  Stor ansamling av søppel plukket.  Mye isopor - antakelig deler av istykkerslått flytebrygge.  Ca 40 kg søppel.

 

Torsdag 25. april kl 19.00 

Møte – kick off.  Inspirerende bildeforedrag i forkant av Strandryddeuka. 

Gjertine og Anthony realiserte drømmen om å seile i turkisfarget vann, utforske øde øyer og spasere langs hvite, urørte strender.

På Bahamas fikk de på nært hold erfare hvordan plastikk som havner på bakken endte opp på verdens vakreste strender.

Nå er de tilbake i Kristiansand med nytt miljøengasjement og et viktig budskap. På Grønt Senter viser de bilder fra seilasen og fortelle sin historie.

Arrangør: Klimaalliansen.  Møtet arrangeres med støtte fra Miljødirektoratet.  Ca 30 møtedeltakere.  Ryddeaksjon  ca 17 kg avfall. 

 

Fredag 3. mai ca kl 10.00 

Ryddedugnad.  Bli kjent med en asylsøker samtidig som du plukker søppel.

17 personer deltok.  Ca 12 kg søppel


Lørdag 1. og søndag 2. juni 

Ryddeaksjon i forkant av markering av Verdens Miljødag og festival Odderøya Open

20 personer involvert.  Ca 15 kg søppel


Onsdag 3. juli kl 17.00 – 19.00

Kun tre personer deltok – ingen asylsøkere var med pga muslimsk høytid (Eid)..  Sju kilo søppel. Ryddeaksjon

 

Lørdag 21. september kl 11.00 – 17.00 

Stor ryddeaksjon konsert med Oakland rain

Ca 100 mennesker innom.  38 deltok under hele aksjonen med strandryddedagen og i turområdet i Kristiansand. En særlig takk til Clean Sound og gruppa Oakland Rain som hedret de mange plastkrigerne med konsert.

Video fra konserten:  https://www.facebook.com/watch/?v=2666545310034049


Tirsdag 1. oktober

Sogndalen kommune

Miljødag i samarbeid med flyktningmottaket i Songdalen kommune.  17 deltakere.  30 kg avfall i fire sekker


Fredag 15. november kl 09.00

Årets siste ryddeaksjon med asylsøkere.  18 deltakere.  Undervisning med simulanttolkning til arabisk og tyrkisk.  Totalt 12 kilo søppel

 

Torsdag 12. desember kl 16.00 

Julesamling og kokkekurs

Asylsøkere som har deltatt i årets ryddeaksjoner var spesielt invitert.  Fire norsktalende bidro med gode aktiviteter sammen med barna. 

Vi begynner forberedelsene kl 16.00 og regner med å spise ca kl 17.30

Meny:  Vegisterkaker som er en plantebasert variant av den norske, tradisjonelle juleretten medisterkaker. 

Tilbehør: Rosenkål og brun saus.  Til dessert serverer vi riskrem.

Barneaktivitet: Vi pynter pepperkaker, lager julelenker og gjør mye morsomt.

 

Stor takk til våre støttespillere:

Miljødirektoratet, Handels Miljøfond, Kristiansand kommune – kultur og alle frivillige som har deltatt i aksjonene.

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants