Klimafestivalen 2020

Klimafestivalen – dette skjer i Kristiansand:


Vi må i årene som kommer gjennomføre store samfunns- og livsstilsendringer for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn.


På Grønt Senter har vi valgt solenergi som en fellesnevner for arrangementene i januar. Her får du inspirasjon til å leve grønnere:

Torsdag 16. januar kl 17.00


Solenergi – her får du svar


Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk. Tradewinds orienterer om framtidens energiform, Enovastøtte og plusskundeordningen der du selger kraft du ikke bruker.

Vi ser også på byggeforskrifter og gir praktiske tips om montering av anlegg, utstyr og økonomi blir selvsagt viet plass. Underveis blir det også kaffepause og vi setter av god tid til spørsmål og samtale.


Se www.grontsenter.no for nærmere opplysninger om pris og påmelding.Tirsdag 21. januar kl 19.00:


Grønne strømløsninger – nye REC Solar i Kristiansand


Solindustrien kommer til å forvandle vår energihverdag. Ronny Gløckner er senior R&D Engineer (PhD) hos REC Solar og han tror det bare er et tidsspørsmål får solceller blir montert på alle tak – også i Norge. Lær mer om hvordan egen strømproduksjon bidrar til et solid grønt fotavtrykk og få oppdatert informasjon om den nye produksjonsmetoden hos verdens mest klimavennlige og energieffektive solcelleleverandør.


Gratis og åpent for alleTorsdag 23. januar kl 12.30 – 15.00:


Solenergi for proffmarkedet


Solenergi er verdens raskest voksende energiform og solcelleanlegg blir stadig mer lønnsomt.


Forskriftene og standarder for bygg stiller også stadig tydeligere krav i retning av det grønne skiftet. Både offentlige bygg, nybygg og næringsbygg vil derfor oppleve stadig klarere føringer fra det offentlige i retning passivhus og plusshus.

Kurset er praktisk orientert med vekt på strøm, invertere, montasje, drift, logging og lønnsomhet.

Målgruppe: næringslivsledere med grønn profil, offentlige ansatte med alternativ energi som fagfelt, elektrikere, bønder, grundere, montører, investorer. Solenergi er aktuelt både for installasjon på boliger, landbrukseiendommer og næringsbygg.


Se www.grontsenter.no for nærmere opplysninger.Tirsdag 28. januar kl 20.00:


Li-ion batterier – kan de redde verden?


Gunstein Skomedal er postdoktor ved institutt for ingeniørvitenskap, UIA. Han har arbeidet både hos Elkem Solar og nå sist som produktansvarlig for batterimaterialer ved Elkem Carbon. På møtet får du en førstehånds innføring i et spennende tema – om hva som skjer på batterifronten og hvordan ny teknologi kan spille en viktig rolle i det grønne skifte.

Gratis og åpent for alle.Onsdag 29. januar kl 19.00


Klima – store utfordringer, enkle tiltak?


Kim Øvland er PhD-kandidat ved UiA og ansatt i Kristiansand kommune. Han forsker på offentlig sektors klimamål og spør om de store utfordringene kan løses med enkle tiltak – i så fall hvilke? Bli med på den spennende dialogen om hvordan vi går fra ord til handling.


Gratis og åpent for alle

Klimafestivalen 2020

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants