Ny medarbeider

Er du vår nye medarbeider? Prosjekt, deltid/engasjement

Er du vår nye medarbeider? Prosjekt, deltid/engasjement

 

Klimaalliansen er en lokal videreføring av organisasjonen Grønn Hverdag.  Vi har tilhold i Grønt Senter i Kristiansand og er for tiden to som er her på dagtid.  I tillegg har vi også mange flotte frivillige som gjør en stor innsats.  Nå skal vi i gang med flere spennende oppdrag og trenger deg som vil gjøre en forskjell i det lokale miljø- og klimaarbeidet.  Vi ønsker oss et dedikert menneske med masse kreativitet og stå-på-vilje.  I første omgang ser for oss at du jobber for oss én dag i uka – og vi har i alle fall midler fram til jul, men er åpen for ulike løsninger og kan i felleskap søke å utvikle og få finansiert nye prosjekter.


Klimaalliansen arbeider for tiden spesielt med marin forsøpling, matsvinn og har også oppdraget med å gjennomføre Beintøft-kampanjen i vårt distrikt.  Arbeidsoppgavene vil være å dra i gang arrangementer og tiltak som ryddedugnader/marin forsøpling, ulike temamøter og eksempelvis pop-up servering med det vi kaller redesignet mat.


Interessert?  I første omgang ber vi om at du ringer oss eller sender noen linjer på e-post som forteller om hvorfor du er den rette og hvorfor du trigges av klima- og miljøarbeid.  Vi er ikke så veldig hekta på dette med papirer og kontorarbeid (vi liker folk som bare gjennomfører ting, uten for mye snikksnakk), og av den grunn trenger du ikke å sende med attester og eksamenspapirer.


Kontaktopplysninger:

Arne Otto Iversen tlf 930 34 088  e-post: arneotto@klimaalliansen.no

 

 

Om Klimaalliansen:


Klimaalliansen ble etablert i 2013 og er en videreføring av organisasjonen Grønn Hverdag Sørvest.


Vi holder til på Grønt senter på Odderøya i Kristiansand. Klimaalliansen er samlokalisert med Stiftelsen Miljøfyrtårn, og vi tar også oppdrag som konsulent og med å miljøsertifisere bedrifter.  Vi har også erfaring med internasjonale prosjekter. 


Klimaalliansen er en miljøorganisasjon som arbeider for handlingsendring.  Vi bygger vårt arbeid på en metodikk som sier at skal du endre holdningene i befolkningen, må du først endre handlingene.  Når vi er mange som går sammen om en endring vil også politikerne ta grep. 


Kristiansand kommune er vår største oppdragsgiver, blant annet gjennom arbeidet med gå- og sykkelkampanjer som Beintøft og Jeg kjører grønt.  I tillegg har vi ansvaret for arrangementer på Grønt Senter.


I nært samarbeid med integreringsmottaket, og med støtte fra blant annet kulturkontoret i Kristiansand, arrangerer vi samlinger for asylsøkere der utgangspunktet er dyrking av grønnsaker, men der vi også tar opp ulike temaer og deler et måltid mat.  På oppdrag fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet er vi nå godt i gang med en kampanje for å forhindre marin forsøpling.


Vi er også tildelt såkalte Klimasats-midler for å arbeide med ulike tiltak for å redusere matsvinn.

 

 

Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-GrantsKLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.