Klimaalliansen blir partner i internasjonalt prosjekt

Klimaalliansen blir partner i internasjonalt prosjekt 

Global Action Plan (GAP) er et internasjonalt nettverk av miljøorganisasjoner som arbeider med handlingsrettet klimaarbeid. 


Nå blir Klimaalliansen i Kristiansand partner i et toårig prosjekt der vi skal bruke den såkalte Empowerment-metodikken. 



Prosjektet er finansiert av EEA-Grants og initiert av GAP Polska – en organisasjon som vi igjen gleder oss til å samarbeide med.

Utfordringen med den moderne klima- og miljøformidlingen har vært å finne metoder og materiell som faktisk virker - feil tiltak kan i verste fall skremme folk bort fra miljøsaken.  I GAP har man hentet inn kunnskap fra ulike land om hva slags innsats som gir resultater.  Erfaringene ble så systematisert og kunnskapen videreformidlet til deltakerne i nettverket.  Én lærdom er at for å få til adferdsendring skal man ikke skremme med dommedagsprofetier.  Da er det mer effektfullt å inspirere til endring av livsstil i en grønn retning.


“We share a positive vision of a more sustainable world where devoted people live in just and inclusive societies respecting planetary limits.


We don’t try to scare people with stories of doom and gloom.”


Prosjektet starter opp i november 2020 med en workshop for ungdom i den polske byen Pionki.  Planen er at det i løpet av de neste to årene skal avholdes flere internasjonale arbeidsmøter med opptil 25 deltakere.  To av møtene skal være i Kristiansand og ett av temaene vil være Climate entrepreneuship. 


Det internasjonale samarbeidet er en fjær i hatten for Klimaalliansen (tidligere Grønn Hverdag Sørvest).  Miljøorganisasjonen har fire partnere som arbeider med ulike prosjekt i tillegg til mange frivillige deltagere som gjør en stor jobb i miljø- og klimaarbeidet på Sørlandet.  Erfaringene fra vår virksomhet på Grønt Senter blir en viktig del av formidlingsarbeidet.  Grønt Senter ble etablert i 2013 og hver uke er det anslagsvis to – tre arrangementer med klima- og miljøtema.  På dagtid har lokalene vært leid ut til kurs og konferanser, noe som gjør at Grønt Senter også er en økonomisk suksess.


Miljøformidling som virker


Hvilke klimatiltak funger bra? Og hva slags aktiviteter har null effekt?  Slik og liknende kritiske spørsmål ble stilt av deltakerne i GAP-nettverket (globalactionplan.com).  Gjennom systematiske studier ble den såkalte empowerment-metodikken utviklet:


“We believe people are fundamental to creating a more sustainable world, and we empower them to make changes to the way they live and work. We meet people where they are and help them to find their own motivation to change.


We don’t judge and we don’t order around.”


Erfaringen er at det er handlingsendring som nytter (endrer du din adferd, endrer du i neste omgang dine holdninger – og det skjer i den rekkefølgen).  Konsekvensen av dette er at miljøarbeidet må være praktisk rettet.  Som arrangører må vi invitere folk inn på arenaer der hver enkelt av oss kan gjøre en ny erfaring - for eksempel reparere klær eller sette opp solceller på eget tak.  So, sorry folks, du må gjerne følge grønne bloggere og trykke mange Likes, men vi er ferdig snakka.  Nå må klimaarbeidet være helt konkret.  Symbolaksjoner er bare så 2010.  


Den andre erfaringen er at «energy follows attention».  Det betyr at når du først setter klima og miljø lengre fremme i pannebrasken, så spør du uvilkårlig deg selv om hva er det neste du kan gjøre.  Et nederlandsk universitet fulgte deltakere i såkalte EcoTeams over to år og fant at deltakerne presterte opptil 60% bedre enn de gjorde i starten av prosjektet.  Poenget er at når du helt konkret går i gang med en endringsprosess mot det nye, gode, grønne livet, så vil du hele tiden spørre deg selv: Hva er det neste jeg kan gjøre?  I Norge har vi god dokumentasjon på at elbil-eiere er det ivrigste til å sette opp solceller. 


Det er slike typer workshops Klimaalliansen blant annet skal tilrettelegge for i prosjektet «Civic skills workshop».  Erfaring fra sju års virksomhet med aktiviteter på Grønt Senter vil være en viktig del av formidlingen.  Det internasjonale prosjektet går over to år og vil ha flere større samlinger i Kristiansand.

 

  

 

 

 

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.



Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond








Miljødirektoratet












EEA-Grants