Ovejakobsen

Bli med på spennende halvdagsseminar torsdag 23. mars kl 10.00 – 13.00 med professor Ove Jakobsen - landets fremste ekspert på samfunnsutvikling forankret i økologisk økonomi. Her får du både et kunnskapsløft og ny inspirasjon!- Svært interessant og meget nyttig, var én av tilbakemeldingene på et tidligere seminar.  Nå kommer professor Jakobsen tilbake til Grønt senter.  Til daglig underviser han ved Handelshøyskolen i Bodø/UiN om problemstillinger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.  Jakobsen ser en klar sammenheng mellom vår tids store utfordringer - energi, miljø, økonomi, global oppvarming og sosial urett. 


I økologisk økonomi ser en helthetlig på endringsprosesser - både på systemnivå, på virksomhetsnivå og hos enkeltmennesker.  For å finne en løsning må det søkes innsikt og kunnskap fra ulike kilder - og det må skapes en utopi forankret i økologisk økonomi.  Skal vi lykkes må vi skrive en ny historie - en utopi - som er forankret og i samsvar med de rammer vi lever innenfor.På halvdagsseminaret torsdag 23.3 får du en grunnleggende innføring i overgangen fra grønn til økologisk økonomi og vi stiller spørsmål om dette er ideologi eller en utopi? Seminar arrangeres av Klimaalliansen og Grønt senter og er økonomisk støttet av Stiftelsen FRITT ORD


Halvdagsseminar torsdag 23. mars kl 10.00 – 13.00 med professor Ove Jakobsen


Kr 590.- inkl lunsj


Påmelding: Trykk her..

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants