Havvind

Havvind - energi utaskjærs

Lørdag 04.november fra kl 12.00


Vindmøller i Skagerrak kan bli en viktig bidragsyter i energimiksen, men fortsatt er det mye som må avklares før vi kan hente strøm fra blåmyra. Få ny kunnskap og bli kjent med lokale aktører i det som seiler opp som det neste store innenfor fornybar energi.


Åpent for alle - gratis inngang

 

Lørdagsuniversitetet seminar kl 12.00 –15.00:


  • Teknologisk utvikling og havvindsatsing i regionen


Geir Grasmo, professor i ingeniørfag


  • Utfordringer og muligheter for fremtidens havvind


– Hva kan vi lære av konfliktene fra vindkraft på land?


Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis og samfunnsforsker


  • Kunnskapsgrunnlag, muligheter og utfordringer i det marine miljø


Tove Gabrielsen, professor i marinbiologi


  • Fugler og havvind


Morten Helberg, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, rådgiver i BirdLife Norge

 

Grønt Senter og Klimaalliansen i samarbeid med Fremtidens Havvind og GCE NODE:


Kl 15.30 – 16.00:  Agder som energihub - havvindprosjekter og regionens rolle


Velkommen til en spennende reise gjennom Agders havvindpotensial og den avgjørende rollen regionen spiller i utviklingen av ren energi. Her kan du lære mer om Fremtidens havvinds posisjoneringsarbeid, og det nyetablerte Nasjonalt kompetansesenter for havvind!


På scenen:


Rune Klausen, leder for Fremtidens Havvind


Sanne Jordan, prosjektleder for havvind, GCE NODEKLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants