Klimavennlig solenergi

Solenergi på Sørlandet: Aktuelt om muligheter og jobbskaping  

Fredag 20. november 2020 kl 10.00:


Solenergi er i vekst over hele verden og kan på sikt bli verdens største energikilde. Koronakrisen har imidlertid satt mange investeringer på vent, og solenergibransjen sliter.


Vi kan bruke koronakrisen til å øke i solenergiinvesteringene og bygge opp under de allerede grønne jobbene, og gi oss fart i energiomstillingen som vi allikevel må gjennom for å nå våre klimamål.


Sørlandet har gode solforhold og Agder har flere innovative solenergiaktører, både innen installasjon og ikke minst som leverandør av råstoff til solindustrien. I Kristiansand produseres verdens mest energi- og klimaeffektive solcellesilisium. Gjennom å stille innkjøpskrav kan vi bidra til mer klimavennlig solenergi samtidig som vi støtte opp under lokal, norsk industri.


Program:


Velkommen

Benjamin Rød, Solenergiklyngen

Anette Severinsen, Klimapartnere

Kjellan Spinnangr, Tradewinds: Solen gir muligheter også i Norge

Ketil Ugland, ASKO: Med solenergi for å nå bedriftens klimamål

Agder Fylkeskommune: Det offentliges innkjøpsmakt for grønn energi og grønne jobber


Pause


Ronny Gløckner, REC Solar: Klimafotavtrykket ved solcelleproduksjon – hvordan og hvorfor REC Solar i Kristiansand er best i verden – og hvordan innkjøp kan bidra til mer klimavennlig solenergi»


Vi inviterer til webinar og fysisk seminar med begrensede plasser på Grønt Senter Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand. 


Deltakelse er gratis, men av hensyn til servering og situasjonen med Covid-19 må vi ha forhåndsregistrering


Meld deg på her:

https://forms.gle/1dhQnGv4Zw4ha7Cn6

 

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants