Energiuke 2023

Energiuke - tre arrangement som gir kunnskap og inspirasjon om grønne løsninger

Kloden har feber og derfor må vi reduserer våre utslipp av klimagasser. Noe av det lureste vi kan gjøre er å erstatte fossile kilder med renere energi. I samarbeid med gode partnere presenterer Grønt Senter Teateret smarte tiltak som viser vei ut av oljealderen.

 

Noen handlinger kan gjennomføres i egen bolig, mens større utfordringer må løses på samfunnsnivå.

 

Energiuka gir deg både et kunnskapsløft og tips til en mer miljøvennlig hverdag.

 

 

Lørdag 4. 11 fra kl 12.00:


Havvind – energi utaskjærs


Vindmøller i Skagerrak kan bli en viktig bidragsyter i energimiksen, men fortsatt er det mye som må avklares før vi kan hente strøm fra blåmyra. Få ny kunnskap og bli kjent med lokale aktører i det som seiler opp som det neste store innenfor fornybar energi. Gjennom det nyetablerte Nasjonalt kompetansesenter for havvind kan Agder spille en avgjørende rolle i utviklingen av ny, fornybar energi.


12.00–12.15       UiAs satsing på havvind. Hans Kjetil Lysgård, prorektor ved UiA


12.15–12.45      Agder som energihub – havvindprosjekter og regionens rolle. Rune Klausen, leder for Fremtidens Havvind og Sanne Jordan, prosjektleder for havvind, GCE NODE


12.45–13.00      Pause


13.00–14.00      Teknologisk utvikling og havvindsatsing i regionen. Geir Grasmo, professor i ingeniørfag


Kunnskapsgrunnlag, muligheter og utfordringer i det marine miljø. Tove Gabrielsen, professor i marinbiologi


Fugler og havvind. Morten Helberg, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, rådgiver i BirdLife Norge


14.00–14.15      Pause


14.15–14.45      Utfordringer og muligheter for fremtidens havvind

– Hva kan vi lære av konfliktene fra vindkraft på land? Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis og samfunnsforsker


14.45–15.30      Samtale – ledes av Hans Kjetil Lysgård


Arrangører: Lørdagsuniversitetet, UiA, Fremtidens Havvind, GCE NODE, Grønt Senter og Klimaalliansen


Åpent for alle - gratis inngang

 

 

Tirsdag 7. november kl 10.00:

 

Kjernekraft – luftslott eller klimaløsning?

 

Er det på tide å tenke nytt om utskjelt energiform?  Eller gjelder fortsatt de gamle sannhetene om atomkraften?

 

Kjernekraft er omstridt. Varsellampene etter atomulykker har blinket rødt flere ganger de siste tiårene. Hva sier forskninga om sikkerhet ved nyere kjernekraftverk? Hvordan handteres avfallet? Kommer det kjernekraftverk i Vennesla? Dette og flere andre spørsmål vil vi søke å gi svar på under den første store nasjonale konferansen om temaet.

 

Arrangørene av heldagsseminaret i Kristiansand har ikke valgt side i debatten om kjernekraft. Det vi ønsker oss er en god samtale der vi med åpent og kritisk blikk kan vurdere denne type energiproduksjon. 

 

Foredragsholderne er alle blant de fremste ekspertene på sitt fagfelt, men dette er ingen smal fagkonferanse. Våre dyktige formidlere vil denne dagen droppe de kompliserte formlene. Målet er å tilføre ny og oppdatert kunnskap slik av alle kan gå hjem hakket mer opplyste. 

 

Er du klar for et inspirerende kunnskapsløft om kjernekraft? Meld deg på snarest!

 

Sted: Biscenen, Teateret. Kongensgt. 2 - Kristiansand


Tid: Tirsdag 7.  november 2023 kl 10.00 – 17.00

 

Pris: Kun kr 300.- inkl kaffe, te, herlig lunsj og frukt/kake. Halv pris for studenter. Krever påmelding pga servering. Etter kl 13.45 er seminaret åpent for alle.

 

Påmeldingslink:  https://app.checkin.no/event/62551/kjernekraft-luftslott-eller-klimalosning

 

Arrangører:

Naturvernforbundet i Agder, Naturvernforbundet i Kristiansand,

Besteforeldrenes klimaaksjon, Tankesmia Pan og Klimaalliansen

 

Arrangementet mottar økonomisk støtte fra Bergesenstiftelsen, Agder Fylkeskommune og Stiftelsen Fritt Ord

 

Innledere:

 

Ole Christen Reistad var sjef da den siste atomreaktoren på Kjeller ble lagt ned. Nå er han usikker på om det er lurt å bygge nye kjernekraftverk i Norge 

 

Sunniva Rose har doktorgrad i kjernefysikk og kjent for sin rosablogg “om kjernefysikk, forskning og sånn”

 

Nils Olav Larsen er ordfører i Vennesla og åpen om at kjernekraft kanskje bør være en del av energimiksen.

 

Nils Bøhmer er tidligere leder av Bellona – du ser han på TV når det er snakk radioaktivt avfall og atomulykker.

 

Asgeir Tomasgård og Anders Odd Skonhoft er begge professorer ved NTNU.

 

Tone Bergan er avdelingsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

 

Bjørn Egil Flø er seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.

 

Tor Punsvik er styremedlem i Tankesmia Pan og mangeårig miljøforkjemper.

 

 

 

Onsdag 8.11 kl 19.00:


Solenergi – hvorfor og hvordan?


Arrangementet er for deg som vurderer installasjon av anlegg i egen bolig. Særlig aktuelt for styremedlemmer i borrettslag og sameier.


Temaer:

Tradewinds Solar: Hvorfor solenergi? Hva kreves av investeringer og hva er forventet nedbetalingstid?


Torgeir Ulset, REC Solar: Nytt og mer effektivt panel – presentasjon


Otto Randøy, Klimaalliansen: Solanlegg i borrettslag – presentasjon av Norges største anlegg


Margunn Helleland, Sørlandet Boligbyggelag: Status for solsatsinga og prosjekter i komminga


Kjell Rune Nakkestad, KRN Coaching: Presentasjon av lokalt suksessprosjekt og gjennomgang av Enovas støtteordning for å komme i gang med solenergi


Spørsmålsrunde og samtale

 

Sted: Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand, Cambre Separée

Tid: Onsdag 8. november kl 19.00 – ca kl 21.00

Pga. enkel servering kreves påmelding.

Pris: kr 150.-

Medlemmer av SØBO: kr 50.-


Påmelding: https://app.checkin.no/event/62890/solenergi-hvorfor-og-hvordan


Arrangører: Sørlandet Boligbyggelag, Klimaalliansen og Grønt Senter Teateret

Arrangementet mottar økonomisk støtte fra Bergesenstiftelsen, Agder Fylkeskommune og Klima- og omstillingsfondet

 

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants