Beintøft 2019

Beintøft 2019 

Vågsbygd skole best i Beintøft


Miljøagentenes store gå- og sykkelkonkurranse i 2019 er avsluttet med strålende resultater.  143 klasser i Vennesla, Birkenes, Kristiansand, Søgne og Songdalen har deltatt.

I hele landet har barn og unge ivrig deltatt i konkurransen og i løpet av én måned har deltakerne i Beintøft gått nærmere 32 ganger rundt jorda – nesten 1,3 millioner kilometer! Hver uke har deltakerne i Beintøft også forsøkt seg på ulike tema; trafikksikkerhet, natur, matpakkens reise og forsøpling.


Målet med Beintøft er å redusere biltrafikken slik at en får sprekere og mer opplagte elever, en tryggere skolevei og ikke minst minskede utslipp av klimagasser. Kampanjen bidrar til at anslagsvis tre tusen barn i Kristiansandsregionen oppdrar foreldre til å redusere bilbruken. 

Det deles ut pengepremier som går til klassekassa.  I tillegg har alle klassene som har deltatt fått en fotball.

Her er resultatene:

Beste klasser i Kristiansand kommune:

 1. 5 A Justvik skole (2400 poeng) – kr 5 000 fra Beintøft
 2. 7 Kringsjå skole (2400 poeng) – kr 5 000 fra ATP som beste i regionen
 3. 6A Sjøstrand skole (2396 poeng) – kr 2000

Beste klasser i Vennesla kommune:

 1. 5 B Hunsfoss skole (2385) – kr 2000
 2. 6 B Vennesla skole (2345) – kr 2000
 3. 4 B Hunsfoss skole (2334) – kr 2000

Beste klasser i Søgne kommune:

 1. 6 Langenes (2390) – kr 2000
 2. 3 Langenes (1778) – kr 2000
 3. 6 B Lunde skole (1711) – kr 2000

Beste klasser i Sogndalen kommune:

 1. 7 Rosseland (2313) – kr 2000
 2. 6 Rosseland (2293) – kr 2000
 3. 5 Rosseland (2080) – kr 2000

Beste klasser i Birkenes kommune:

 1. 2 Herefoss (2334) – kr 2000
 2. 1 Herefoss (2125) - kr 2000
 3. 5 B Birkeland (1846) – kr 2000

Beste skoler i regionen

 1. Vågsbygd skole (23244 poeng fordelt på 11 klasser: 2113 poeng) – kr 10 000
 2. Kringsjå skole (12105 poeng fordelt på sju klasser: 1729 poeng) – kr 5 000
 3. Hunfoss skole (9 761 poeng fordelt på seks klasser: 1626 poeng) – kr 5 000

 

Beste klasser og skoler blir kåret etter hvor mange poeng de har samlet. Premiene kommer fra Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen.  Det er Miljøagentene som er ansvarlig for den nasjonale kampanjen. Klimaalliansen er lokal tilrettelegger.

Nærmere opplysninger: 

Bjørne Jortveit (ATP) tlf 908 02 839            Arne Otto Iversen (KA) tlf 930 34 088

                                                                           

Se alle resultatene og les mer om konkurransen på www.beintoft.no

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand 


Mailadresse: post@klimaalliansen.no

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.Våre støttespillere:


Handelens Miljøfond
Miljødirektoratet
EEA-Grants